Mała nowelizacja ustawy PZP

Nowy rząd przygotował już projekt ustawy prawa zamówień publicznych. Ostatecznie zdecydował się na tzw. małą nowelizację czyli wprowadzenie obowiązkowych zmian wymaganych przez nowe dyrektywy unijne dotyczące zamówień publicznych. Tym samym zrezygnowano z projektu ustawy przygotowanej przez poprzedni rząd. Polska jak

Późniejsza data na wydruku z CEIDG niż na złożonej ofercie

wydruk z ceidg Thumbnail

Poniżej przykład z praktyki przy uzupełnianiu brakujących dokumentów: Wykonawca złożył ofertę w terminie, ale nie załączył wydruku z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP wezwał wykonawcę do uzupełnienia aktualnego odpisu

Pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej

pełnomocnictwo Thumbnail

Oferty przygotowywane są często do ostatniej chwili. Gdy oferta jest już prawie gotowa, niekiedy zdarza się, że brakuje kogoś z zarządu lub właściciela działalności gospodarczej by móc wysłać ofertę, a czas nagli. By uniknąć takich sytuacji, dobrym rozwiązaniem jest wcześniejsze